Tăng cường giao lưu qua kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ hai tại Nhật Bản